Protažení těla

Songy pro lekci jsou voleny tak, abychom se postupně pověnovali každé části těla – je to důležité pro rozproudění energie, pro náš lymfatický systém a pro zvědomění celého našeho těla jako celku.

Posilování těla

Je naprosto na rozhodnutí každého, jakou úroveň posilování si zvolí. Každý song lze tančit naplno s využitím nabízených alternativ a posilovat tak na maximum, ale stejně tak je možné pohyby a taneční kroky vést v naprosté lehkosti a bez sebemenšího posilování.

Relaxování

Díky vědomému vnímání rytmu songu a naladění se na své tělo absolutně relaxujeme, pustíme veškeré problémy a naše mysl zůstává klidná.

Budování zdravého sebevědomí

Ve velice bezpečném prostředí skupinky si dovolíme tančit podle svého, získáváme pocit důvěry v sebe a svá rozhodnutí. Snáze se nám pak toto vše daří přenášet do každodenního života, kdy je pro nás prioritou to, abychom se cítily spokojené – což není, mimochodem, ani v nejmenším sobecké :o)

Respektování svých potřeb a možností

Jelikož netančíme dle přesné choreografie a není tedy možné tanec jakkoliv srovnávat/porovnávat, je velice jednoduché naplno vyslyšet své tělo   a dle něj naprosto svobodně tančit. Každou lekci odtančíme v napojení na svůj aktuální stav emoční i fyzický – vše lze promítnout do tance a nic není překážkou. Toto nás vede k většímu souladu v nás – ke zjištění, že jsme v pořádku ve všech svých podobách.

Léčba hudbou a pohybem

Během takovéto lekce, kde tančíme dle svých potřeb a v naprostém souladu s námi v podporující skupince a tedy v naprostém pocitu bezpečí, dochází k léčbě mnohého, což se poté projevuje na úrovni emocionální i fyzické. A je v naprostém pořádku se během písně radovat, smát se ale i plakat – vše je totiž autentické a tudíž úplně v pořádku!

Tvoření komunity groove

Každý kdo tančí groove projevuje plný respekt k druhému – nehodnotí ani nekritizuje ostatní. Naopak, vzájemně se podporujeme k tomu, aby se každý projevil a tančil přesně tak, jak cítí/chce/potřebuje. Během lekce tedy vzniká podporující skupinka, jejíž přesah je veliký a má potenciál tvořit mezilidské vztahy v největší lásce, respektu a porozumění.

GROOVE JE POHYB – GROOVE JE UVOLNĚNÍ – GROOVE JE ZÁBAVA – GROOVE JE PLYNUTÍ – GROOVE JE TERAPIE – GROOVE JE RESPEKT –  GROOVE MĚNÍ SVĚT